Bezdech senny - leczenie

Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne. Dla osów, u których zdiagnozowano bezdech senny dostępne jest kilka metod leczenia. Wybór najodpowiedniejszej należy omówić z lekarzem.
Za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP – Continous Positive Airway Pressure)

Proteza powietrzna CPAP i Auto CPAP

Proteza powietrzna CPAP jest urządzeniem, które podczas snu przez nos lub przez usta i nos, wtłacza do płuc powietrze pod ustalonym przez lekarza ciśnieniem. Dzięki temu, ciśnienie wewnątrz gardła pacjenta jest większe, co zapobiega zapadaniu się gardła i powstaniu tym samym bezdechów. CPAP jest  najskuteczniejszą metodą postępowania, zalecaną w każdej postaci choroby, nawet tej najcięższej. CPAP wymaga systematycznego stosowania, ponieważ po jego odstawieniu wszystkie objawy choroby powracają.
Odmianą protezy powietrznej CPAP  jest Auto CPAP. Proteza typu Auto rozróżnia fazy oddechu, automatycznie dostosowuje ciśnienie do aktualnego oporu górnych dróg oddechowych i umożliwia kontrolę leczenia. W wyniku tego, średnie ciśnienia stosowane przez Auto CPAP są dużo mniejsze, a komfort spania dużo większy.

Ryc. 2. Utrzymanie drożności dróg oddechowych przez utrzymywanie stałego dodatniego ciśnienia (CPAP)

“Dlaczego OBS jest niebezpieczny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, jednak często jest ona lekceważona przez pacjentów...”

“Najczęstszymi objawami, które powinny skłonić pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne i nieregularne chrapanie, zakończone przerwą w oddychaniu.”

“Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne.”

“Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, na podstawie którego lekarz może rozpoznać chorobę OBS.”

EKSPERT RADZI

Bezdech senny – objawy

Najczęstszym objawem, które powinno skłonić pacjentów do wizyty u lekarza, jest głośne, nieregularne chrapaniu zakończone przerwą w oddychaniu.Objawy dzielimy na te występujące w nocy oraz podczas dnia. Jeśli zaobserwujesz następujące objawy: Objawy...

Czytaj więcej

Badanie bezdechu - sennego

Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, objawy są bowiem niewystarczające i lekarz nie może na ich podstawie rozpoznać choroby. Najdokładniejszym badaniem zaburzeń snu jest polisomnografia. Badanie trwa całą...

Czytaj więcej

Bezdech senny – skutki

Nie leczone bezdechy mogą mieć tragiczne skutki dla zdrowia chorego, a nawet życia. Następstwem nie leczonej choroby OBS, której bezdechy powodują niedotlenienie całego organizmu, może być m.in. powstanie nadciśnienia tętniczego...

Czytaj więcej

Bezdech senny - leczenie

LECZENIE JEST KONIECZNE!!! Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne. Nawet jeśli rano pacjent nie odczuwa dużego zmęczenie, procesy zachodzące w organizmie są bardzo poważne. Jak leczyć...

Czytaj więcej

Przyczyny chrapania

Chrapanie to bardzo często objaw poważnej choroby cywilizacyjnej – bezdechu sennego. Cierpi na nią coraz więcej osób. Chrapanie jest utrapieniem dla chorych jak również dla jego bliskich. Chrapanie powstaje poprzez...

Czytaj więcej

Bezdech senny - rodzaje

Najczęstszą formą schorzenia jest bezdech obwodowy, wywołany jest istnieniem przeszkody blokującej przepływ powietrza. Pozostałe rodzaje. to bezdechy mieszane (prowokowane przez przeszkodę i zaburzenia neurologiczne) oraz ośrodkowe, czyli takie, których przyczyną...

Czytaj więcej

Czy można otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?

Tak osoby ubezpieczone w NFZ, u których stwierdzono takie schorzenie, mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne. Do otrzymania refundacji na aparat CPAP z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego...

Czytaj więcej

Bezdech senny – przyczyny

Głównymi przyczynami OBS są: zmiany anatomiczne na poziomie gardła i nosa nadwaga, ponieważ tkanka tłuszczowa znajdująca się w obrębie szyi powoduje zwężenie dróg oddechowych, przez co szybciej się zamykają podczas snu. wydłużone, opadające...

Czytaj więcej

Co to jest obturacyjny bezdech senny?

Obturacyjny Bezdech senny jest ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka. OBS jest chorobą, która polega na wielokrotnym zmniejszeniu lub całkowitym braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas snu. Podczas snu...

Czytaj więcej

Obturacyjny bezdech senny (OBS)

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, często jest ona jednak lekceważona przez pacjentów. Osoby dotknięte nią nie wiedzą jak bardzo jest niebezpieczna, bardzo długo w...

Czytaj więcej