Co to jest obturacyjny bezdech senny?

Obturacyjny Bezdech senny jest ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka.

OBS jest chorobą, która polega na wielokrotnym zmniejszeniu lub całkowitym braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas snu. Podczas snu, każdy człowiek traci świadomą kontrolę nad swoimi mięśniami. Pojawia się fizjologiczny spadek napięcia mięśni. Rozluźniają się one a zależy to od stopnia odprężenia języka i mięśni podniebienia miękkiego. Nadmierne ich rozluźnienie powoduje zwężenie górnych dróg oddechowych. U osób zdrowych jest to niewielkie osłabienie oddychania niemające znaczenia. U chorych na Obturacyjny Bezdech Senny dochodzi wtedy do zapadania się języka i gardła. Przepływ powietrza przez drogi oddechowe jest zbyt mały lub ustaje zupełnie powodując nagłe wybudzenie się ze snu.

Ryc. 1. Zablokowanie przepływu powietrza przez jamę nosową i gardło u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym.

“Dlaczego OBS jest niebezpieczny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, jednak często jest ona lekceważona przez pacjentów...”

“Najczęstszymi objawami, które powinny skłonić pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne i nieregularne chrapanie, zakończone przerwą w oddychaniu.”

“Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne.”

“Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, na podstawie którego lekarz może rozpoznać chorobę OBS.”