Przyczyny chrapania

Chrapanie to bardzo często objaw poważnej choroby cywilizacyjnej – bezdechu sennego. Cierpi na nią coraz więcej osób. Chrapanie jest utrapieniem dla chorych jak również dla jego bliskich. Chrapanie powstaje poprzez wibracje tkanek gardła wskutek zapadanie się jego ścian - częściowej niedrożności dróg oddechowych.
Niedrożność dróg oddechowych spowodowana jest spadkiem napięcia mięśniowego języka i mięśni podniebienia miękkiego. Nadmierne ich rozluźnienie powoduje zwężenie górnych dróg oddechowych – niektórzy zaczynają wtedy chrapać.
Nie każda osoba, która chrapie ma Obturacyjny Bezdech Senny. Jednak osoba chora na OBS zawsze chrapie. Partnerzy osób chorych opisują, iż zaobserwowali głośne chrapanie, które nagle cichnie i osoba chora nie oddycha. Po kilkunastu do kilkudziesięciu sekundach pojawia się bardzo głośne chrapnięcie i wyrwanie ze snu – wybudzenie. Takich sytuacji jest od kilku do kilkudziesięciu w ciągu nocy. Przedłużająca się cisza (bezdech) jest przyczyną znacznego niepokoju partnerów osób chorych- Żony, które w obawie, że ich mąż nie zacznie ponownie oddychać, budzą go i proszą o położenie się na bok.

“Dlaczego OBS jest niebezpieczny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, jednak często jest ona lekceważona przez pacjentów...”

“Najczęstszymi objawami, które powinny skłonić pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne i nieregularne chrapanie, zakończone przerwą w oddychaniu.”

“Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne.”

“Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, na podstawie którego lekarz może rozpoznać chorobę OBS.”