Czy można otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?

Tak osoby ubezpieczone w NFZ, u których stwierdzono takie schorzenie, mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne. Do otrzymania refundacji na aparat CPAP z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego z NFZ-tu uprawnia druk:
"Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze", który jest dostępny u lekarza lub w sklepie medycznym Akson.

Kody wyrobów medycznych wpisuje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci np. pulmonolog, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej. Wypisuje on  zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wypełniając I część.

Kod refundacyjny Osoby uprawnione do
wystawiania zlecenia
na zaopatrzenie w
wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania ze
środków publicznych
Kryteria
przyznawania
Okres
użytkowania

P.102.01 dla dzieci
Aparat z maską do
leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego
(obejmujący aparat,
maskę twarzową lub
nosową oraz
sprężarkę)

Lekarz posiadający
specjalizację w
dziedzinie chorób płuc
lub chorób płuc dzieci,
lekarz posiadający
specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub
ftyzjatrii dziecięcej
2100,00 zł 0% dzieci do ukończenia
18 roku życia
obturacyjny
bezdech senny
raz na 5 lat

P.102.00 dla dorosłych

10% dorośli

Aby lekarz mógł przepisać wniosek na aparat na bezdech senny lekarz musi być pewien, że pacjent ma obturacyjny bezdech. Aby upewnić się, że pacjent ma bezdech można wykonać badanie polisomnografii, które jest refundowane przez NFZ.

O dofinansowanie zakupu mogą się Państwo zwrócić również do innych instytucji:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) www.pcpr.info.
Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)

“Dlaczego OBS jest niebezpieczny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, jednak często jest ona lekceważona przez pacjentów...”

“Najczęstszymi objawami, które powinny skłonić pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne i nieregularne chrapanie, zakończone przerwą w oddychaniu.”

“Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne.”

“Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, na podstawie którego lekarz może rozpoznać chorobę OBS.”