Bezdech senny - leczenie

LECZENIE JEST KONIECZNE!!!

Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne. Nawet jeśli rano pacjent nie odczuwa dużego zmęczenie, procesy zachodzące w organizmie są bardzo poważne. Jak leczyć OBTURACYJNY BEZDECH SENNY ?
Osoby, które mają zdiagnozowany bezdech senny mają do wyboru kilka metod leczenia. Wybór najodpowiedniejszej należy omówić z lekarzem. Za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP – Continous Positive Airway Pressure)

Proteza powietrzna CPAP i Auto CPAP

Proteza powietrzna CPAP jest to urządzenie które podczas snu, przez nos lub przez usta i nos, wtłacza do płuc powietrze pod ustalonym przez lekarza ciśnieniem. Dzięki temu, ciśnienie wewnątrz gardła pacjenta jest większe, co zapobiega zapadaniu się gardła i powstaniu tym samym bezdechów. CPAP jest  najskuteczniejszą metodą postępowania, zalecaną w każdej postaci choroby, nawet tej najcięższej. CPAP wymaga systematycznego stosowania ponieważ po jego odstawieniu wszystkie objawy choroby powracają.
Odmianą protezy powietrznej CPAP  jest Auto CPAP. Zwykła proteza CPAP stosuje przez całą noc jedno ustalone przez lekarza ciśnienie. Proteza typu Auto rozróżnia fazy oddechu, automatycznie dostosowuje ciśnienie do aktualnego oporu górnych dróg oddechowych i umożliwia kontrolę leczenia. W wyniku tego, średnie ciśnienia stosowane przez nią są dużo mniejsze, a komfort spania dużo większy.
Protezy powietrzne CPAP i Auto CPAP dają możliwość sprawdzenia, czy będą skuteczne i dobrze tolerowane przez chorych przed ich zastosowaniem (zakupem). Protezy Auto CPAP dają dodatkowo możliwość kontroli leczenia.

Ryc. 2. Utrzymanie drożności dróg oddechowych przez utrzymywanie stałego dodatniego ciśnienia (CPAP)

“Dlaczego OBS jest niebezpieczny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) to bardzo poważna choroba górnych dróg oddechowych, jednak często jest ona lekceważona przez pacjentów...”

“Najczęstszymi objawami, które powinny skłonić pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne i nieregularne chrapanie, zakończone przerwą w oddychaniu.”

“Bezdech senny to bardzo groźna choroba dlatego jej leczenie jest konieczne.”

“Aby rozpoznać bezdech senny należy przeprowadzić badanie snu, na podstawie którego lekarz może rozpoznać chorobę OBS.”